علیرضا حقیقی در استرالیا


تماشاگران ایرانی از دروازه بان ایران خواستگاری کرد.

در حاشیه بازی ایران و قطر یکی از تماشاگران ایرانی از دروازه بان ایران خواستگاری کرد.  این دختر پرچمی از ایران در دست داشت که بر روی آن نوشته شده است: علیرضا با من ازدواج می کنی؟!

منبع:www.asriran.com
www.zigil.ir